VII CASPI ART - Diplomas of competition


VII CASPI ART - Thanksgiving certificates of jury and teachers


CA ART WORLD DİPLOMALAR  


Teşekkür Belgeleri - Jüri ve Öğretmenler.
Благодарственные Сертификаты - Жюри и Преподаватели.  


CA ART PLANET DİPLOMALAR


6.CASPİ ART DİPLOMALARCA ART PLANET Teşekkür Belgeleri - Jüri ve Öğretmenler.
Благодарственные Сертификаты - Жюри и Преподаватели.


6.CASPİ ART Teşekkür Belgeleri - Jüri ve Öğretmenler.
Благодарственные Сертификаты - Жюри и Преподаватели.


*"Grand Prix" Diploması

*"Birincilik" Diploması

*"İkincilik" Diploması

*"Üçüncülük" Diploması

*"Mansiyon" Diploması

                                               

*Her bölüm ve kategoride ödül sınırı yok.

 *Jüri performansları yeterli bulmaması durumunda herhangi bir bölüm ve kategoride ödül vermeyebilir.

 *Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir


 

                Diplomalar ve katılım belgeler e-posta ile gönderilecektir.